YAZILI

lingus-ingilizce-türkçe-tercume-ceviri

LİNGUS TERCÜME VE DİL HİZMETLERİ

Adres:
İstasyon Cad. Yakut Sok. Tamer İşhanı
No:4/201  Bakırköy / İstanbul


Tel        : 0212 570 30 10
Faks      : 0212 570 30 21
7/24 Tel : 0545 556 22 04

 

İLETİŞİM

lingus-ingilizce-türkçe-tercume-ceviri

  Her türlü yazılı metin yada dokümanın bir dilden başka bir dile dönüştürülmesi işlemi olan , en çok talep edilen türdür. 

  Hedefimiz en kaliteli yazılı tercüme hizmetini, en kısa zamanda ve en uygun fiyatla tarafınıza sunmaktır.

  Bunu yaparken en önemli farkımız ticari, teknik, tıbbi, hukuki vb alanlardaki tüm ihtiyaçlarınızı bir tedarikçiden ziyade bir iş ortağı özeniyle karşılamamız ve alanında başarılı ve deneyimli mütercim tercümanlarla çalışmamızdır. 

  Hizmet verdiğimiz konularından bazıları aşağıdaki gibidir.

 

 • YEMİNLİ TERCÜME

 yeminli 

  Konusunda uzman ve noterden yemin belgesi almış tercümanların yapmış olduğu tercümedir. Genellikle resmi evraklar, sözleşmeler gibi yüksek hassasiyet ve kesin doğruluk gerektiren durumlarda talep edilir. Bunun yanı sıra noter huzurunda ya da mahkemelerde yapılacak sözlü tercümelerinde yeminli tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. 

  Çevirmen hiç birşekilde metin üzerinde kendi yorumunu ekleyemez. Belgenin asıl hatları dışına çıkamaz ve belge dışındaki herhangi bir ifadeye yer veremez. Metinlerin aslına sadık kalıp metinler üzerinde değişiklik yapamaz.

  Taleplerinizi üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun, noterden yemin belgesi almış ve alanlarında uzman çevirmenlerimiz ile aslına uygun şekilde yapıyoruz.

 

 • NOTER TASDİKLİ 

noter tasdikli

 

  Genellikle resmi makamlara verilecek nüfüs kayıt örneği, ihale dosyası, tutanak, imza sirküsü, vekaletname, diploma vb belgeler resmi onaylı istenmektedir. Bu onay yeminli tercümanlar aracılığıyla yapılan işlemlerin dökümanların noter tarafından tasdiklenmesidir. Bu belgeler yurtdışına gidecek ise ayrıca apostil tasdiği de istenebilir. 

  Noter Tasdikli tercümeler, büromuza bağlı yeminli tercümanlar tarafından  işlem yapıldıktan sonra orijinal ve çeviri olmak üzere ikişer nüsha olarak hazırlanır, büromuz tarafından kaşelenip yeminli tercüman tarafından imzalanarak noter onayına sunulur, bu kopyalardan biri noterde kalır ve diğeri size teslim edilir.

  Noter tasdik ücreti, hizmet bedelinden ayrıdır, noter tarafından belirlenir ve tahsil edilir. 

 

 • RESMİ TERCÜMELER VE APOSTİL HİZMETİ

 apostil  Noterden yemin belgeli mütercimler tarafından yapılan, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri bu kapsama girer. İlgili belge öncelikle yemin zaptı bulunan uzman çevirmenlerimiz tarafından çevrilir ve noter onayına sunulur. Bu belgeler yurtdışında kullanılacaksa geçerlilik kazanabilmesi için noter onayından sonra ilgili valilik, kaymakamlık veya konsoloslukta apostil onay işleminin yapılması gerekir. 

 

 

 

 

 • PASAPORT TERCÜME

Pasaport Tercümesi

  Yabancı uyruklu kişilerin resmi dairelerde, hukuki, evlilik ve noter işlemlerinde pasaportlarını tercüme ettirmeleri gerekmektedir. Pasaport tercümeleri yeminli tercümanlarımız tarafından çok kısa zamanlarda çevrilebilmektedir. Ayrıca başkonsolosluklarda, pasaportlarınızın ve diğer belgelerinizin gideceğiniz ülkenin diline tercümeleri veya Türkçe’ye tercümeleri yapıldıktan sonra onaylanmaktadır.  

  Yeminli tercümanlar tarafından tercümeleri yapılan pasaportların büromuz tarafından da onaylanıp yeminli olarak evrakların hazırlanması gerekmektedir. İlgili resmi daireler ve kurumlarda bu şekilde hazırlanmış belgeler geçerli olmaktadır.

 

 • GENEL

 

Genel Çeviriler

  Özel bir ihtisas gerektirmeyen, günlük yazışma, tanıtım broşürleri, bilgilendirme yazıları, fuar tanıtımları gibi dökümanların işlemi uzman tercümanlarımız tarafından yapılır. Bu tarz işlerde birebir çeviriden ziyade ilgili sektörün hedeflediği kitle göz önünde bulundurularak yapılır. Bu sayede birebir çevirilerde yaşanabilen anlam bozuklukları ortdan kaldırılmış olur.

  Lingus Tercüme olarak yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübemiz ışığında, bu tarz çevirilerde hedef dile anadil seviyesinde hakim olan deneyimli tercümanlarımızı tercih etmekteyiz.

 

 

 

 • TİCARİ/FİNANSAL:

 Ticari ve Finansal Çeviriler  Mali raporlar, bilançolar, ithalat ve ihracat ile ilgili belgeler, ticari yazışmalar, piyasa araştırmaları, ihale dosyaları, sözleşmeler vb iş ve finans ile alakalı her tür belge ve doküman çevirisi bu kapsamda ele alınır. Genellikle şirketlere özel olarak verilen bir hizmettir.

  Ticari ve Finansal çevirileriniz şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu kapsama giren belgelerinizin doğru ve anlam kaybı olmadan tercümesi ancak literatüre hakim uzman çevirmenler tarafından yapılabilir. İş dünyasındaki ufak hataların büyük maliyetlere dönüşebileceğinin bilincinde olarak, sizin için hayati öneme sahip belgelerinizin tercümesini, ticari/finans konularında uzman çevirmenlerimiz ile yapmaktayız.

  Dilerseniz şirketlere özel kampanyalarımızı inceleyebilir, yıllık sözleşme karşılığı sunabileceğimiz özel iskontolarımızla maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

 

 • HUKUKİ TERCÜME

 hukuki  Hukuki tercümeler; mahkeme kararları, dava dilekçeleri, tanık ifadeleri, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, kanun, yönetmelik vb. hukuki metinleri kapsamaktadır. Her ulusun kendine has bir hukuk sistemi olduğu için hukuki çeviriler hem kaynak dilde hem de hedef dilde deneyimli tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekir.

  Ayrıca mahkemeler tarafından talep edildiği durumlarda yeminli, tercümanlar bilirkişi olarak dava esnasında hazır bulunabilmektedirler. Bu tarz ardıl çeviriler yasal yükümlülük gerektirdiğinden ancak yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.

  Hukuki tercümeleriniz uluslararası ve Türk Hukuk mevzuatlarında bilgi sahibi, konusunda uzman, literatüre hâkim tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Yılların vermiş olduğu deneyim ile hukuki konularda uzmanlaşmış olan firmamız her türlü hukuki çevirinizde size kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

 

 • TEKNİK TERCÜME

 Teknik Tercümeler  Teknik tercümeler, özel uzmanlık gerektiren diğer bir alandır. Mühendislik dallarındaki bilimsel makaleler, akademik tezler, teknik raporlar, kullanıcı kılavuzları vb metinler günlük konuşma dilinden farklı olarak ele alınmalı ve ilgili mühendislik bölümlerinden mezun konuya hakim tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

  Kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan tercüme edilmesi gereken belgelerinizi, öncelikle proje yöneticilerimiz inceler ve konunun içeriğine göre en uygun tercümanı titizlikle belirler, sonrasında devamlı olarak projenin takibini yapar ve istenen termin süresinde teslim edilmesini sağlar. Böylece yüksek öğrenim görmüş tercümanlarımız tarafından yapılan bu tercümelerde oluşabilecek anlam kayıpları sıfıra indirgenmiş olur.  

 

 • TIBBİ

 

Tıbbi Tercüme

  Tıbbi ve medikal tercümeler içeriği sebebiyle hassas tercümelerdir. Tıp, eczacılık ve akademik konularda uzmanlaşmış çevirmenler tarafından çevirilmesi gerekir. Akademik makalelerden, ilaç prospektüslerine; hasta raporlarından, tıbbi ürün lisanslarına; laboratuvar testlerinden, tanıtım broşürlerine; tez ve ödevlerlerden vb diğer metinlere kadar geniş bir yelpazedeki belgeleri, sadece bu alanda uzmanlaşmış deneyimli tercümanlarımız büyük bir özenle literatüre uygun bir şekilde çevirmektedir. Bunu yaparken Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanan büyük sözlüğü ve tercümanlarımız tarafından hazırlanan terminoloji sözlüklerini kullanarak, çevirisi yapılacak konu araştırılıp iyice özümsendikten sonra çeviri işlemine başlanır.

  Lingus Tercüme olarak bu alandaki tecrübemize güveniyoruz. Referanslarımız için Satış Temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz...

 

 • KATALOG

 katalog  Fuar/tanıtım organizasyonlarında yada müşteri ziyaretlerinde markanızı hem kurumsal bazda tanıtabilmek, hem de ürün ve hizmetlerinizi etkili bir şekilde hedef kitleye ulaştırabilmek için hazırlanan katalog veya broşürler, en yaygın reklam araçlarından biridir.

  Katalog çevirisinin hatalı yapılması, büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyen firmanızın hem itibarını zedeler hem de insanların yanlış bilgilendirilmesine yol açabilir. Bu da telafisi güç ticari zararlara sebep olabilir.

  Konusu ne olursa olsun hedefimiz, iş ortaklarımıza en doğru ve güvenilir katalog çevirisini sunabilmektir. Bunu yaparken öncelikle deneyimli tercüman kadromuzdan konuya ve literatüre hakim olanlar belirlenir ve hedef kitle göz önünde bulundurularak tercümeniz yapılır. Sonra çevirisi yapılan metinleriniz grafikerlerimiz tarafından orjinal tasarımınızı koruyacak şekilde Microsoft Word veya Adobe PDF formatlarında kaydedilerek sizlere sunulur.

 

 • İNTERNET SİTESİ TERCÜMESİ

 web-sitesi  Her türlü bilgiye ve içeriğe bilgisayar başında, hatta artık cep telefonları ve tabletlerden ulaşılabildiği günümüzde, firmanızın internet sitesi de dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilir durumdadır.  İnternet siteniz firmanızın sektörel piyasaya açılan penceresidir. Firmanızın yeni pazarlara açılması, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi hedef kitleye ne kadar doğru bir şekilde iletebildiğinizle bağlantılıdır.

  Web sitesi çevirileri bu noktada büyük önem kazanmaktadır. Web sitenizi başta İngilizce olmak üzere, iletişimde olduğunuz yada iş yapmak istediğiniz diğer ülkelerin dillerine çevirmeniz sizi bir adım öne taşıyacaktır.

  Lingus Tercüme olarak, işinizi dünyaya açmak veya var olan ihracat hacminizi artırmak için bu konuda size destek oluyoruz. Anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken içerikleriniz, bu konuda uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Çevirilerinizi sadece kelime kelime çevirmek yerine, sektörünüzün hedeflediği kitleyi baz alarak, hedef kitlenin istekleri ve taleplerine uygun olarak tercüme etmekteyiz.

 

 • PATENT:

 patent  Her çeşit buluş, ürün, makinenin standart veya özel formatta patent tercümesi patent içindeki madde ve numaralandırmaya uyularak, kaynak ve hedef dilde kullanılan özel patent terminolojisi de baz alınarak, bu konuda uzmanlaşmış çevirmenlerimiz tarafından kesin bir doğruluk ile yapılmaktadır.

  Lingus Tercüme olarak, bu alanda yaptığımız uzun soluklu ortaklıkların da yardımıyla uzmanlaştığımız diğer bir konu ise patent çevirileridir. Deneyimli tercümanlarımız ve uzman ekibimiz ile ihtiyacınız olan patent çeviri hizmetini yüksek hassasiyet ve zamanında teslim ilkelerine uyarak gerçekleştirmekteyiz.

 

 • AKADEMİK:

 akademik  Akademik makaleler, bitirme tezleri, araştırma yazıları, kitap çevirileri gibi metinler bu kapsamda ele alınır. Özellikle akademisyenler, akademik yayın yapan kuruluşlar ve üniversite öğrencileri tarafından talep edilirler. Üniversitelerde akademik kariyer ve araştırma yapan akademisyenler hazırladıkları çalışmaların ve tezlerin farklı dillere tercüme edilmesi konusunda uzman desteğine ihtiyaç duyarlar.

  Akademik çevirilerin genel çeviriler yapan, bilimsel literatüre hakim olmayan tercümanlar tarafından yapılması çok zordur. Sadece kaynak ve hedef dilde yetkin olmak yetmez, ayrıca ilgili konunun gerektirdiği bilimsel kelime dağarcığına da tam anlamıyla hakim olmak gerekir.

  Bu nedenle akademik çevirileri özel bir kategoride değerlendirip, sadece ilgili konuda lisans yada yüksek lisans yapmış, konuya ve literatüre hakim tercümanlarımız tarafından yapılmasını sağlarız. Böylelikle çevirisini yaptırdığınız akademik metinlerin yetersiz dil sebebiyle geri çevrilmesinin önüne geçeriz.

  Bugüne kadar yapmış olduğumuz akademik çeviriler bir çok uluslarası bilimsel dergide ve internet sitesinde yayınlanmıştır.

 

 • EDEBİYAT

 Edebiyat Çevirileri  Hikaye, roman, şiir kitapları; denemeler ve makaleler; tiyatro, sinema senaryoları vb. edebi eserler bu başlık altında toplanabilir. Daha çok yayınevleri ve yazarlar tarafından talep edilir.

  Çevirisi yapılacak metinde sadece kelimelerin yada cümlelerin değil, aynı zamanda yazarın okuyucuda oluşturmak istediği duyguların da tercüme edilmesi gerektiği için edebiyat çevirileri genel çevirilerden farklı olarak ele alınır. Bu tarz çevirileri yapacak kişilerin sadece iyi bir tercüman olmaları, hedef ve kaynak dile hakim olmaları yeterli olmayabilir. Bunun yanında çevrilen eserin dil kültürünü bilmeleri ve yazarın aktarmak istediği his ve düşünceleri de aynı oranda aktarabilecek bir yaratıcılığa sahip olmaları gerekir. Yazarın vermek istediği duyguları, aktarmak istediği düşünceleri önce kendisi tam olarak anlayıp özümseyebilmelidirki ancak o zaman aynı şekilde bu duygu ve düşünceleri çeviriye aktarabilsin.

  Edebiyat çevirisi yapmak her ne kadar zor bir iş olsa da, elde ettiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz uzman kadromuz sayesinde bir çok edebi eserin çevirisini aslına uygun olarak ve anlam kaybı yaşanmadan tamamlamış bulunmaktayız. 

 

 • DEŞİFRE

 Deşifre  Herhangi bir ortama kaydedilmiş konuşmaların yada konferans/seminer gibi etkinliklerin ses kayıtlarının yazılı döküman haline getirilmesi işlemine deşifre denir. Deşifre işleminde hızlı ve doğru sonuç alabilmek için öncelikle yapılan ses kaydının iyi kalitede olması gerekir. 

  Deşifre işlemi esas olarak bir çeviri faaliyeti değildir. Ancak deşifresi yapılan işlerin genelde başka bir dile çevirisi de talep edilebilmektedir. Sahip olduğumuz geniş tercüman kadromuzla her dilde deşifre hizmeti vermekle beraber, deşifresi yapılan ses kayıtlarını talep edilmesi halinde başka dillere de çevirebilmekteyiz. 

 

LİNGUS TERCÜME VE DİL HİZMETLERİ

Adres:
İstasyon Cad. Yakut Sok. Tamer İşhanı
No:4/201  Bakırköy / İstanbul

Çalışma Saatleri:
Pzt-Cum. 09:00 - 18:00
Cmts.       09:00 - 14:00
Tel       : 0212 570 30 10
Faks     : 0212 570 30 21
7/24 Tel: 0545 556 22 04
 
 
LİNGUS TERCÜME VE DİL HİZMETLERİ
Adres: İstasyon Cad. Yakut Sok. Tamer İşhanı No:4/201 Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 570 30 10 / 0212 570 30 21 -